October 08, 2004

"aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti kata yg tidak sempat diucapkan oleh kayu kepada api yg menjadikannya abu..aku ingin mencintaimu dengan sederhana..sprt isyarat yg tak sempat dikirimkan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada"

No comments: